Βασικός μισθός τα 510 ευρώ μικτά το 2012.

  • Αναρτήθηκε: 13.3.12 -
Αυτοί που υπέγραψαν το 2ο μνημόνιο, μας έκαναν την τιμή να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και συνάμα πάμπτωχοι. Δείτε πως διαμορφώνονται οι μικτές αποδοχές από σήμερα και στο εξής.

Νεοπροσλαμβανόμενος κάτω των 25 ετών χωρίς προϋπηρεσία:
Μικτά: 510,94 ευρώ από 751,24 που ίσχυε για πλήρη απασχόληση.

Άγαμος χωρίς προϋπηρεσία:
Μικτά: 586,08 από 751,39 που ίσχυε.
Μικτά με 1 τριετία: 634,91 από 813,99.
Μικτά με 2 τριετίες: 692,63 από 887,99
Μικτά με 3 τριετίες: 750,35 από 961,99

Έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία:
Μικτά: 644,70 από 826,54.
Μικτά με 1 τριετία: 693,52 από 889,13.
Μικτά με 2 τριετίες: 751,24 από 963,13
Μικτά με 3 τριετίες: 808,96 από 1.037,13.

Για 4ωρη απασχόληση: 
Εργαζόμενοι ηλικίας κάτω των 25 ετών:
Μικτά με 1 τριετία: 255,47 ευρώ ο άγαμος και 281,02 ευρώ ο έγγαμος.
Μικτά με 2 τριετίες: 281,02 ευρώ ο άγαμος και 306,57 ευρώ ο έγγαμος.

Εργαζόμενοι ηλικίας πάνω από 25 ετών:
Μικτά με 1 τριετία:  293,04 ευρώ ο άγαμος και 322,34 ευρώ ο έγγαμος.
Μικτά με 2 τριετίες: 322,35 ευρώ ο άγαμος και 351,65 ευρώ ο έγγαμος.
Μικτά με 3 τριετίες: 351,65 ευρώ ο άγαμος και 380,95 ευρώ ο έγγαμος.
Μικτά με 4 τριετίες: 380,95 ευρώ ο άγαμος και 410,25 ευρώ ο έγγαμος.