Η έξοδος της Ελλάδας θα είναι χειρότερη από την Lehman

  • Αναρτήθηκε: 5.6.12 -
Η Pimco προειδοποιεί την Ελλάδα ότι σε περίπτωση άτακτης εξόδου από την ευρωζώνη, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι πιο καταστρεπτικές από την κατάρρευση της Lehman Brothers..


"Ένα από τα ευκολότερα πράγματα που μπορώ να πω, είναι ότι αυτό θα ήταν πιθανώς ένα περιβάλλον μη-ανάπτυξης στην Ευρώπη και μάλιστα με επίπτωση ύφεσης", δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Pimco, Andrew Balls.

"Η έξοδος της Ελλάδας θα μπορούσε να υπερισχύσει της κατάρρευσης της Lehman Brothers με πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για το εμπόριο, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα τραπεζικά συστήματα".

Ο Andrew Balls πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψει την ευρωζώνη παρά να παραμείνει και προσθέτει ότι η ζώνη του ευρώ θα εξακολουθούσε να υφίσταται, αλλά σε μικρότερη ένωση που θα πλαισιώνεται από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Υποστηρίζει ότι αυτή η σύνθεση θα ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με την πλήρη διάλυση.

Πηγή: foxbusiness