Η Ελλάδα κατηγορείται για την προστασία των χελωνών.

η χελώνα καρέτα-καρέτα
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα κάνει πολύ λίγα για να
προστατεύσει τις θαλάσσιες χελώνες Τώρα απειλείται με πρόστιμα και μια αγωγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κόλπος της Κυπαρισσίας στην Πελοπόννησο είναι ένας παράδεισος για τις θαλάσσιες χελώνες. Αλλά ο βιότοπος των ζώων τίθεται περισσότερο σε κίνδυνο. Ο λόγος: τα κατασκευαστικά έργα, οι οικοδομές και τα μπαρ κοντά στον κόλπο.

Ιδιαίτερα η χελώνα καρέτα-καρέτα, αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο μέλλον. Το είδος απειλείται με εξαφάνιση. Ο θόρυβος, το φως και η παρουσία των ανθρώπων θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο το βιότοπο της χελώνας, αλλά θα μπορούσε επιπλέον να διαταράξει και την αναπαραγωγή τους.

Η Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα υποχρεωμένη βάσει του δικαίου της ΕΕ να προστατεύσει τις χελώνες.

Οι θηλυκές χελώνες εναποθέτουν τα αυγά τους κάθε δύο με τρία χρόνια από το Μάιο έως τον Αύγουστο. Για το σκοπό αυτό, τη νύχτα σκάβουν στην παραλία ένα λάκκο και γεννούν εκεί τα αυγά τους. Περίπου δύο μήνες αργότερα εκκολάπτονται τα μικρά χελωνάκια και τρέχουν προς τη θάλασσα. Αυτά συγχρόνως εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη είναι υποχρεωμένα να διατηρήσουν την άγρια φύση και να συμβάλουν έτσι στη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη. Ο κόλπος της Κυπαρισσίας είναι μια προστατευμένη περιοχή. Εάν η Ελλάδα δεν αντιδράσει για την απόφαση, η Επιτροπή θα μπορούσε να την μηνύσει και πάλι. Σε ακραίες περιπτώσεις, απειλούνται επίσης πρόστιμα.

0 σχόλια: