Πόσο θα κοστίζει η άδεια εισόδου στην Ευρώπη και πόση θα είναι η διάρκεια της;

Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα προκειμένου η Ευρώπη να γνωρίζει ποιος
εισέρχεται σε ευρωπαϊκό έδαφος ή ακόμη και ποιος προτίθεται να μεταβεί σε ευρωπαϊκή χώρα, επιθυμεί να θέσει σε εφαρμογή η Κομισιόν.

Στόχος είναι ο έλεγχος της μετανάστευσης και η αποφυγή της τρομοκρατίας.

Το ETIAS, το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου:

Δεν θα συνιστά βίζα – θα είναι άδεια ταξιδίου – θα κοστίζει 5 ευρώ – θα έχει διάρκεια 5 χρόνια

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς εξήγησε τους πολίτες ποιων χωρών θα αφορά εφόσον υιοθετηθεί στο σύστημα.

«Το ETIAS, το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου θα έχει εφαρμογή σε τρίτες χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βίζας, άρα δεν θα έχει εφαρμογή στα κράτη μέλη , ακόμη κι αν αυτά τα κράτη μέλη ενδεχομένως να μην συμμετέχουν στον χώρο. Θα ισχύσει για χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία ή η Ιρλανδία; Όχι, αν παραμένουν κράτη μέλη».

Το ETIAS θα τελεί υπό τη διαχείριση της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την Europol.

0 σχόλια: