Zeit Online:Οι Έλληνες είναι μεταρρυθμιστικοί, οι Γερμανοί είναι κουρασμένοι.

 

Η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια πολλές αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
Η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια πολλές αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με μια μελέτη από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η
χώρα της κρίσης του ευρώ είναι ακόμη και η πιο μεταρρυθμιστική οικονομία μεταξύ όλων των βιομηχανικών χωρών. Ειδικότερα, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και των απλούστερων κανόνων για τους επιχειρηματίες και εξαγωγείς, επαινούν οι συντάκτες της μελέτης «προώθηση της ανάπτυξης». Είναι τώρα έτοιμοι να συνεχίσουν και να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις, δηλώνεται.

Ο ΟΟΣΑ παράγει τακτικά μελέτες στις οποίες αξιολογεί ο επείγων χαρακτήρας των μεταρρυθμίσεων στις 34 χώρες μέλη και επιλεγμένες αναδυόμενες αγορές. Οι μελετητές της παρούσας μελέτης εξέτασαν τη δυνατότητα, σε ποιες χώρες η μεταρρυθμιστική δραστηριότητα ήταν πιο έντονη. 

Οι χώρες μέλη του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχαν προηγουμένως βοηθήσει την Ελλάδα περίπου με 226 δις €. Από το ποσό αυτό, τα 15 δις ευρώ για την άμεση λειτουργία του κράτους, δηλαδή στο εσωτερικό την αστυνομία και στις συντάξεις. 40 δις € στράφηκαν προς τις πληρωμές τόκων. Για να αντικαταστήσει την ωρίμανση των δανείων, η κυβέρνηση είχε ακόμη πρόσβαση σε 81 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσθέτοντας ακόμα και τις επιστροφές στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με το ποσό των περίπου 9 δις. 132 δις € δόθηκαν για την εξυπηρέτηση του χρέους. Περισσότερο από το ήμισυ της βοήθειας για την Ελλάδα.

Το γράφημα δείχνει πως η ελληνική κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια από το πακέτο στήριξης των περίπου 230 δις €.

Το γράφημα δείχνει πως η ελληνική κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια από το πακέτο στήριξης των περίπου 230 δις €.
Επίσης άλλες χώρες της κρίσης έχουν λάβει κάποια μέτρα κατά το παρελθόν, προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και των διεθνών πιστωτών. Συνολικά, παρουσιάζει ο ΟΟΣΑ σχεδόν όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ της κρίσης, σε μια έκθεση. Πουθενά δεν ήταν η βούληση της μεταρρύθμισης, τόσο υψηλή όπως στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Ωστόσο, οι συντάκτες γράφουν ότι ο ζήλος για μεταρρύθμιση στις χώρες αυτές είναι τελευταία αισθητά μειωμένη. "Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, ο ΟΟΣΑ στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες, ο ρυθμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων επιβραδύνθηκε", λέει η μελέτη.

Η Γερμανία και η Ελβετία ιδιαίτερα κουρασμένες από τις μεταρρυθμίσεις

Για πρώτη φορά, οι συντάκτες του ΟΟΣΑ έχουν εξετάσει όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής, όπως την υγειονομική περίθαλψη, τα πρότυπα εκπαίδευσης ή περιβαλλοντικές πτυχές. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές μεταρρυθμίσεις είχαν ως συνέπεια, ότι η εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Συνολικά, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές ιδιαίτερα τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και επιδείνωσε περαιτέρω την κοινωνική αγωνία τους. Οι νέοι θα υποστούν τη μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας. "Μία από τις προκλήσεις στο εγγύς μέλλον περιλαμβάνουν μια μόνιμη υψηλή ανεργία, μια επιβράδυνση της παραγωγικότητας, το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και το υψηλό δημόσιο χρέος», λέει η έκθεση.

Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες του ΟΟΣΑ, όπως και άλλες πλούσιες οικονομίες Σουηδία, Ελβετία και Λουξεμβούργο που είναι οι κουρασμένες με τις μεταρρυθμίσεις. Οι μελετητές βλέπουν ιδίως στη Γερμανία συγκεκριμένη βελτίωση. Ο αριθμός των εργαζομένων έχει αυξηθεί διότι ορισμένοι υπάλληλοι εργάζονταν περισσότερες ώρες και οι μετανάστες αύξησαν την αγορά εργασίας. Επίσης περισσότερες γυναίκες εργάζονταν, αλλά ο αριθμός των ωρών εργασίας παραμένει χαμηλός, παρατηρούν οι μελετητές. Πλήρη απασχόληση για γυναίκες πρέπει να γίνει πιο ελκυστική. Οι κοινωνικές εισφορές, ιδίως για αυτούς που είναι χαμηλόμισθοι, πρέπει να μειωθούν , συνιστά ο ΟΟΣΑ στην Γερμανική Κυβέρνηση.

0 σχόλια: