Η ανεργία στη Γαλλία αυξάνεται παρά τη βελτίωση της οικονομίας.

η Γαλλική σημαία
Η ανεργία στη Γαλλία συνέχισε να αυξάνεται το Μάρτιο, ιδιαίτερα έντονα μεταξύ των νέων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε σε σύγκριση με το Φεβρουάριο έως 15.400 στα 3,5 εκατ. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 0,4 τοις εκατό. Σ ε ετήσια βάση ήταν 4,9 τοις εκατό. Η ελαφρά βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της Γαλλίας όμως δεν αντανακλάται ακόμη στην αγορά εργασίας. Αυτοί που πλήττονται ιδιαίτερα από την κακή κατάσταση της εργασίας είναι οι νέοι άνθρωποι. Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών, ο αριθμός των ανέργων το Μάρτιο φέρεται να αυξήθηκε από τον προηγούμενο μήνα κατά ένα τοις εκατό στους 542.300.

0 σχόλια: