Η οικονομία της Ισπανίας αυξάνεται σημαντικά.

Κατασκευαστικές εργασίες στην Ισπανία
Η ισπανική οικονομία αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο το 2007. Από το πρώτο μέχρι το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά ένα τοις εκατό. Σε ετήσια βάση, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το τελευταίο τρίμηνο έφθασε το
3,1 τοις εκατό, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Έτσι, σήμερα η Ισπανία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση αναμένει φέτος μια συνολική αύξηση της τάξης του 3,3, για το 2016 από 3,0 τοις εκατό.

Η ανεργία εξακολουθεί να είναι στην Ισπανία, ωστόσο, στο 22,4 τοις εκατό. Αυτή είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ελλάδα.

Η ανάκαμψη ακολουθεί μετά από μια βαθιά ύφεση, που η Ισπανία εγκατέλειψε στο τέλος του 2013. Ο λόγος για την ανάπτυξη λένε οι εμπειρογνώμονες, ότι οφείλεται στις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, όπως και στην αγορά εργασίας. Εκτός από αυτό η Ισπανία επωφελήθηκε από τη χαλαρή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

0 σχόλια: