Πόσο έχουν διαμορφωθεί οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές κατά μέσω όρο στη Γερμανία;

εργαζόμενοι διαφόρων τάξεων της κοινωνίας
Ο Μίνι-πληθωρισμός ενισχύει την αγοραστική δύναμη. Οι μισθοί ανεβαίνουν σε χρόνο ρεκόρ. Πόσο έχουν διαμορφωθεί οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές κατά μέσω όρο στη Γερμανία για μια θέση
εργασίας πλήρους απασχόλησης, στελεχών αλλά και ανειδίκευτων εργατών;

Ενώ οι τιμές στη Γερμανία μόλις που ανεβαίνουν, οι μισθοί αυξάνονται σημαντικά. Με αυτές τις εξελίξεις το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων αυξάνεται τόσο πολύ όσο εδώ και αρκετά χρόνια.

Οι πραγματικοί μισθοί στη Γερμανία αυξάνονται τόσο πολύ όσο τουλάχιστον επτά χρόνια και πλέον. Ανέβηκαν από Απρίλιο έως τον Ιούνιο κατά 2,7 τοις εκατό περισσότερο από το προηγούμενο τρίμηνο, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. "Αυτή ήταν η υψηλότερη αύξηση από την αρχή αυτής της χρονικής σειράς από το 2008." Οι ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,2 τοις εκατό, ενώ το κόστος ζωής αυξήθηκε κατά 0,5 τοις εκατό.

Ειδικά σε τομείς όπου ήταν εκεί την περασμένη άνω του μέσου όρου οι αυξήσεις μισθών, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών αυξήθηκε αισθητά. Έτσι, οι ονομαστικοί μισθοί αυξήθηκαν περίπου στη βιομηχανία της φιλοξενίας κατά 4,5 τοις εκατό, στη δημόσια διοίκηση, υπήρξε μια αύξηση της τάξης του 4,1 τοις εκατό, στον τομέας της μεταποίησης κατά 3,8 τοις εκατό.

Οι ελάχιστα απασχολημένοι εργαζόμενοι επωφελήθηκαν με μια αύξηση 5,0 τοις εκατό περισσότερο από ό, τι οι πλήρους (3,2 τοις εκατό) και τους υπαλλήλους με μερική απασχόληση (3,3 τοις εκατό). Αυτό θα μπορούσε να σχετίζεται με την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των 8,50 €, η οποία ισχύει από την αρχή του 2015. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κατώτατος μισθός θα ωφελήσει κυρίως τους ανειδίκευτους.

Οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές για μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, χωρίς ειδικές πληρωμές κατά το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, κατά μέσο όρο είναι 3.616 €. Όταν για στελέχη ήταν 6.584 €, με τους ανειδίκευτους εργαζόμενους στα 2084 ευρώ.

Στο Βισμπάντεν η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία συλλέγει τα τριμηνιαία δεδομένα 40.500 επιχειρήσεων και στον τομέα των υπηρεσιών. Χάρη στην καλή κατάσταση της αγοράς εργασίας και το χαμηλό πληθωρισμό ώθησαν οι καταναλωτές με τις καταναλωτικές τους δαπάνες την οικονομία αισθητά προς τα πάνω.

0 σχόλια: