Η ανεργία βαθαίνει την κρίση της Ευρώπης.

  • Αναρτήθηκε: 14.2.12 -
Η ανεργία στη Γερμανία βρίσκεται στα χαμηλότερα ποσοστά της τελευταίας 20ετίας και διευρύνει το οικονομικό χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και φτωχότερων κρατών της ευρωζώνης. Τα επίσημα στοιχεία παρουσιάζουν το ποσοστό ανεργίας της Γερμανίας να έχει μειωθεί τον τελευταίο μήνα, φτάνοντας στο 6,7%, το οποίο είναι το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας από την επανένωση της το 1990.


Μετά από 2 χρόνια βαθιάς κρίσης χρέους της ευρωζώνης, ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που βρίσκεται εκτός εργασίας έχει αυξηθεί στα 16,5 εκατομμύρια.

Η Ισπανία φτάνει πάλι νέα υψηλά ποσοστά ανεργίας, της τάξης του 22,9%.

Η Ελλάδα ακολουθεί με 19,2% τον Οκτώβριο, ενώ δε διαθέτει πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία.

Ο οικονομολόγος της ING Bank, Martin van Vliet, δήλωσε ότι "Βλέπουμε περαιτέρω αύξηση τους επόμενους μήνες και είναι ανησυχητική. Μετά από κάποιο σημείο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική αναταραχή".

Ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου της Fidelity, Trevor Greetham, δήλωσε ότι "Ένας δημοσιονομικός ζουρλομανδύας κινδυνεύει να συρρικνώσει την ευρωπαϊκή οικονομία και δεν κάνουν τίποτα για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας και την υποκείμενη αιτία της κυρίαρχης κρίσης".

Η Πορτογαλία αναμένεται να ακολουθήσει τα βήματα της Ελλάδας και να χρειαστεί μια διαγραφή χρεών. Η ανεργία της έφτασε στο 13,6% τον τελευταίο μήνα του 2011.

Πηγή: news sky