Τα εισοδήματα στη Γερμανία είναι άνισα κατανεμημένα.

Ενώ στη Γερμανία, πολλοί άνθρωποι έχουν την ανάγκη να υπολογίζουν το κάθε ευρώ, το δέκα τοις εκατό των υψηλών εισοδημάτων δεν ξέρει από αυτά.
Στη Γερμανία, το δέκα τοις εκατό των υψηλών εισοδημάτων κερδίζουν περισσότερα από έξι φορές, από ότι το δέκα της εκατό των χαμηλών εισοδημάτων. Η κορυφαία οικονομία της Ευρώπης σε μια σύγκριση των 34 χωρών καταλαμβάνει την 14η θέση.

Το εισοδηματικό χάσμα στη Γερμανία είναι υψηλότερο από ό, τι σε πολλές άλλες βιομηχανικές χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Αυτό προκύπτει από τη νέα κοινωνική έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία εξετάζει την ανάπτυξη σε 34 βιομηχανικές χώρες. Στη Γερμανία, ως εκ τούτου, κερδίζει το δέκα τοις εκατό του εργατικού δυναμικού 6,6 φορές όσο το χαμηλότερο 10 τοις εκατό, σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Για τους υπολογισμούς από τα έτη 2012 και 2013, η Γερμανία είναι μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στη μέση του χώρου στην 14η. Ιδιαίτερα ισορροπημένα εισοδήματα είναι στις σκανδιναβικές χώρες και ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως τη Δανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Νορβηγία. Ένα μεγάλο εισοδηματικό χάσμα ανοίγεται σε αντίθεση σε χώρες όπως τη Χιλή, την Τουρκία, τις ΗΠΑ ή ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων της οικονομικής κρίσης 2008-2011, τα πραγματικά ανώτερα εισοδήματα αυξήθηκαν λίγο, ενώ τα κατώτερα παράμεναν ίδια. Αρχές του 2000 υπήρχε μια πιο έντονη αύξηση των ανισοτήτων στη Γερμανία. Παρά την κρίση, η τάση αυτή δεν συνεχίστηκε, σε αντίθεση με την πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ.

Στη Γερμανία, μεγάλο μέρος της ανισότητας των μισθών και των εισοδημάτων θα αντισταθμιστεί από τη φορολογία και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, οι ειδικοί ζητούν στην έκθεσή τους σχετικά με τη Γερμανία, ότι η αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κοινωνική ασφάλεια των ανθρώπων σε μίνι-δουλειές πρέπει να βελτιωθούν παρομοίως.

Ακόμα και αν κάποιος παρατηρεί τον πλούτο, η ανισότητα στη Γερμανία είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των 19 ερευνηθέντων βιομηχανικών χωρών. Το πλουσιότερο δέκα τοις εκατό των Γερμανών, σύμφωνα με μια έκθεση, κατέχουν το 60 τοις εκατό του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών, ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 50 τοις εκατό.

0 σχόλια: