Στη Γερμανική αγορά εργασίας, τόσοι πολλοί εργαζόμενοι όσο ποτέ άλλοτε.

εργαζόμενοι
Η γερμανική αγορά εργασίας έχει δείξει ότι είναι πολύ δυνατή.
Υπάρχουν τόσοι πολλοί εργαζόμενοι όσο ποτέ άλλοτε. Και ένας αυξανόμενος αριθμός των θέσεων εργασίας που έχουν κοινωνική ασφάλιση.

Η γερμανική οικονομία παραμένει ισχυρή, όπως και η αγορά εργασίας. Το πόσο είναι, έχει προκύψει από τα νέα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μετά από αυτό κατά μέσο όρο ετησίως το 2015 περίπου 43 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνταν, που ζουν στη Γερμανία. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση 324.000 ατόμων ή 0,8 τοις εκατό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό συνεχίστηκε με μια τάση, η οποία διήρκεσε περισσότερο από μια δεκαετία , αν και η αύξηση το 2015 είναι ελαφρώς χαμηλότερη από ό, τι το 2014(συν 0,9 τοις εκατό). Στη Γερμανία, υπάρχουν τόσοι πολλοί εργαζόμενοι όσο ποτέ άλλοτε.

Περισσότερες σωστές θέσεις εργασίας

Μια μεγαλύτερη συμμετοχή του εγχώριου πληθυσμού και η μετανάστευση των ξένων εργατών ισοφάρισε τις αρνητικές επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών, που έχουν εντοπίσει οι στατιστικολόγοι στην πρώτη προκαταρκτική εκτίμηση τους. Την ίδια στιγμή ο αριθμός των ανέργων σε ετήσιο μέσο όρο το 2015 μειώθηκε κατά 140.000 άτομα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία αντιστοιχεί σε μείωση κατά 6,7 τοις εκατό. Για πρώτη φορά μετά την επανένωση της Γερμανίας, το ποσοστό αυτό ήταν κάτω από το όριο των 2 εκατομμυρίων.

Ο αριθμός των ενεργού διαθέσιμου εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας, προκύπτει από το άθροισμα απασχολουμένων και των ανέργων, αυξήθηκε πέρυσι κατά 184.000 στους περίπου στους 45 εκατομμύρια ανθρώπους. Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο μετράται σαν μέρος των ανέργων ως προς τον αριθμό των εργαζομένων μειώθηκε και υπολογίζεται στο 4,7 έως 4,3 τοις εκατό. Κατά μέσο όρο, είναι δύο φορές πιο υψηλό στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ισχυρή γερμανική αγορά εργασίας βοήθησαν πέρυσι, κυρίως οι εργαζόμενοι, γράψανε οι στατιστικολόγοι από το Βισμπάντεν. Ο αριθμός των εργαζομένων που ζουν στη Γερμανία έχει αυξηθεί περισσότερο από 400.000 στα 38,7 εκατομμύρια άτομα, όμως στους ανεξάρτητους εργαζόμενους στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που βοηθούνται από οικογενειακά μέλη, μειώθηκε ελαφριά ο αριθμός τους κατά 97.000 στα 4.300.000 άτομα.

0 σχόλια: