Τι δήλωσε η Eurostat για την ανεργία στην ευρωζώνη.

Η κρίση στη ζώνη του Ευρώ δεν έχει λυθεί ακόμη, αλλά
η κατάσταση στην αγορά εργασίας βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στις χώρες του ευρώ το Νοέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο για περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

  ( Αναλυτικά  στοιχεία σε ιστόγραμμα της  Eurostat δείτε τα στο τέλος)

Ανάκαμψη από την κρίση; Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ είναι τόσο χαμηλή όσο το 2011.

Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ εκπλήσσοντας υποχωρεί. Ο αντίστοιχος δείκτης είχε μειωθεί το Νοέμβριο κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες στις 10,5 %, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat στο Λουξεμβούργο. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μικρή αύξηση στο 10,7 %.

Σε απόλυτους όρους, συνολικά 16.920.000 άτομα στην ευρωζώνη ήταν άνεργοι το Νοέμβριο. Αυτό ήταν 130.000 λιγότερο από τον Οκτώβριο, ακόμα και 1.573.000 λιγότερο από ένα χρόνο νωρίτερα.

Από τις 19 χώρες του ευρώ η Γερμανία με 4,5 %, η Τσεχία με 4,6 % και η Μάλτα με 5,1 %, είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα 24,5 %(στοιχεία Σεπτεμβρίου) και στην Ισπανία με 21,4 %.

Η μεγαλύτερη πτώση είχε αναφερθεί από την Ισπανία, όπου το ποσοστό του 23,7 % προηγούμενο μήνα έπεσε στο 21,4 %. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό.

Θεωρείται ότι περισσότερο από ένα χρόνο, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε το Νοέμβριο του 2015, στα είκοσι πέντε κράτη μέλη. Παρέμεινε σταθερός σε Ρουμανία και είχε αύξηση στην Αυστρία (από 5,6% στο 5,8%) και στη Φινλανδία (από 9,0% στο 9,4%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ισπανία (από 23,7% σε 21,4%), στη Βουλγαρία (από 10,6% στο 8,8%) και στην Ιταλία (από 13,1% στο 11,3%).

Τον Νοέμβριο του 2015, το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ ήταν στο 5,0%. Έτσι, παρέμεινε αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2015 και παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με 5,8% το Νοέμβριο 2014.
                                 Αναλυτικά  στοιχεία της  Eurostat :

Τα στοιχεία της  Eurostat

0 σχόλια: