ΟΟΣΑ: ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ‏

  • Αναρτήθηκε: 9.12.11 -
2 χρόνια από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και ακόμα η λειτουργίατου κυβερνητικού μηχανισμού παραμένει αδρανής, ουσιαστικά δε λειτουργεί τίποτα.
Οι ειδικοί επιστήμονες του Οργανισμού γι την Οικονομική Συνεργασία και
Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), εξέτασαν και τα 14 υπουργεία και διαπίστωσαν μια χαοτική κατάσταση.Σε όλα τα υπουργεία υπάρχουν ελλείμματα στην καταγραφή στοιχείων, σε γνώσεις για την επεξεργασία τους, σε οργάνωση για την πρακτική τους αξιολόγηση, στην απαραίτητη συνεργασία (τμημάτων και υπουργείων) μεταξύ τους και απουσιάζουν συστήματα καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων και συστημάτων αρχειοθέτησης.


Σύμφωνα με αυτήν την κατάσταση, όπως κατέληξαν, δεν υπάρχουν δομές, ούτε και ικανότητες για να γίνουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις.

"Μόνον δύο φορές το χρόνο για μερικές ώρες ελέγχονται από την κυβέρνηση τα υψηλόβαθμα στελέχη των υπουργείων. Η κυβέρνηση δεν έχει ούτε την εξουσία, αλλά ούτε τις κατάλληλες μεθόδους για να αναγκάσει τα νευραλγικά υπουργεία να ακολουθήσουν ενιαία πολιτική", λένε οι ειδικοί του ΟΟΣΑ.

Διαπίστωσαν επίσης, ότι τα τελευταία 15 χρόνια εκδόθηκαν σχεδόν 17.000 νόμοι, προεδρικά και υπουργικά διατάγματα αλλαγής αρμοδιοτήτων. Ένας υπουργός, με μεγάλη εμπειρία σε διαφορετικά υπουργεία, δήλωσε μάλιστα
ότι χρειαζόταν κάθε φορά πάνω από ένα χρόνο για να βγάλει άκρη στα νέα του καθήκοντα. 

Και αυτό εξηγήται στο ότι κάθε υπουργείο διαθέτει κατά μέσον όρο 439 διαφορετικά τμήματα. 
Επίσης Το 1/5 των υπουργείων αποτελείται μόνο από διευθυντές τμημάτων και ενδείκνυται έλλειψη απλών υπαλλήλων.
 
Πηγή: welt