Απόλυτο οικονομικό χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου στη Ευρώπη.

  • Αναρτήθηκε: 2.3.12 -
Μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ βόρειας και νότιας Ευρώπης. Στην πραγματικότητα οι χώρες του Νότου έχουν γονατίσει από την ανεργία και του Βορά κλαίνε λόγω έλλειψης ειδικευμένων εργαζομένων. Αυτό γίνεται αντιληπτό κοιτάζοντας τα ποσοστά ανεργίας από τη eurostat.


Πιο συγκεκριμένα κοιτάζοντας την Αυστρία για παράδειγμα, ο δείκτης ανεργίας έπεσε στο 4%.
Η Γερμανία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των τελευταίων 20 χρόνων και διαμορφώθηκε στο 5,8%.
Το Λουξεμβούργο σταθερό με 5,1%.
Η Ολλανδία στο 5%.
Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στο 8,4%.
Η Σουηδία στο 7,6%.
Η Νορβηγία στο 3,4%.
Το Βέλγιο στο 7,4%.
Η Γαλλία στο 10%
Η Δανία στο 7,9%.

Από την άλλη μεριά οι νότιες χώρες της Ευρώπης καταγράφουν ποσοστά ανεργίας τόσο υψηλά, ώστε οι οικονομίες τους να έχουν κυριολεκτικά γονατίσει. Ας ρίξουμε μια ματιά.

Η Ισπανία υψώθηκε στο 23,3%.
Η Ελλάδα ξεπέρασε το 20,9%.
Η Ιταλία ανέβηκε στο 9,2%.
Η Ιρλανδία στο 14,8%.
Η Πορτογαλία και αυτή στο 14,8%.

Η μακροχρόνια ανεργία στην Ισπανία έχει αυξηθεί 6 φορές από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση. "Αυτό είναι ο καρκίνος της κοινωνίας μας", δήλωσε ο Rafael Zornoza.

Πηγές: eurostattelegraph