Τι προβλέπει ο ΟΟΣΑ για την κατάσταση στην Έλλάδα.

 Φτωχοί και άστεγοι σε συσσίτια στην Αθήνα που παρέχονται ιδιαίτερα σε άπορους όχι μόνο όμως στην πρωτεύουσα αλλά και στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση. Τώρα ο ΟΟΣΑ βλέπει
σημάδια ανάκαμψης. Για να γίνει ωστόσο αυτό παραμένει να γίνουν πολλά.

Η Ελλάδα σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) χρειάζεται να κάνει περισσότερο για τις κοινωνικές συνέπειες της σοβαρής οικονομικής και πολιτικής κρίσης. "Η ύφεση έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στη φτώχεια και έχει αυξηθεί η εισοδηματική ανισότητα", αναφέρεται σε μια νέα έκθεση. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει τη φορολογική απάτη και να υλοποιήσει τις συμφωνημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με συνέπεια.

Συνολικά, οι εμπειρογνώμονες βλέπουν σημάδια σταδιακής ανάκαμψης στην Ελλάδα: Για το 2017 αναμένουν αύξηση της τάξης του δύο τοις εκατό και για το τρέχον έτος τουλάχιστον καμία οικονομική ανάπτυξη. "Οι μεταρρυθμίσεις αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και τώρα είναι ζωτικής σημασίας να βελτιωθεί η υλοποίησης τους", δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Angel Gurría.

Συγκεκριμένα ακούγονται πολλές προτάσεις του ΟΟΣΑ αρκετά σύμφωνα με τα πασίγνωστα: Η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει τη δημόσια διοίκηση, να καταφέρει να εφαρμόσει ένα κανονικό πτωχευτικό δίκαιο και να λύσει τα προβλήματα με τα επισφαλή δάνεια στους ισολογισμούς των τραπεζών. Για την καταπολέμηση της αυξανόμενης φτώχειας, ιδίως μεταξύ των παιδιών, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να εξετάσει, για παράδειγμα, για τη βελτίωση της διατροφής στα σχολεία και κατά αυτόν τον τρόπο μια ελάφρυνση για τους πολίτες.

Η ελληνική οικονομική παραγωγή έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 2007 σε πραγματικούς όρους περισσότερο από 25 τοις εκατό. Επιπλέον, η ανεργία παραμένει πολύ πάνω από το επίπεδο του 20 τοις εκατό του εργατικού δυναμικού.

0 σχόλια: