Μελέτη της ΕΕ για τις επιπτώσεις χρηματοπιστωτικού τομέα λόγω του Brexit


Το χρηματοπιστωτικό κέντρο του Λονδίνου
Το Brexit αποτελεί κίνδυνο για τις τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου, δείχνουν νέες
μελέτες της ΕΕ. Σχεδόν καμιά τράπεζα δεν θα πρέπει στο μέλλον να λειτουργεί τις ευρωπαϊκές χρηματικές συναλλαγές της από το Λονδίνο. Υπάρχει μόνο μία ασφαλής λύση και αυτή κοστίζει.

Για την πόλη του Λονδίνου η επικείμενη έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται όλο και περισσότερο μια απειλή. Οι εγκατεστημένες τράπεζες Επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να φοβούνται ότι μετά βίας από το 2019 θα μπορούν να λειτουργούν από το Λονδίνο τις ευρωπαϊκές χρηματικές συναλλαγές τους. Αυτό προκύπτει από δύο εμπιστευτικές μελέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συνέπειες της Brexit για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Εγγυημένο χωρίς συνέπειες παραμένει με το Brexit για μια τράπεζα μόνο εάν διαθέτει μια πλήρως κεφαλαιοποιημένη θυγατρική στα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις δύο αυτές έρευνες.
Πόσο θα χάσει ο βρετανικός χρηματοπιστωτικός κλάδος με το Brexit;

0 σχόλια: