ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1 EURO = 1530 ΔΡΑΧΜΕΣ?

  • Αναρτήθηκε: 17.1.12 -
Η MSCI παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για την σημερινή αξία της δραχμής βάσει υποθετικών προθεσμιακών επιτοκίων, δεδομένου ότι η Ελλάδα εισήλθε στην ΟΝΕ τον Ιανουάριο του 2001 με ισοτιμία 340.75 δραχμές προς 1 ευρώ.


Η τρέχων αγορά εκτιμά σε μια μαζική υποτίμηση της δραχμής σε περίπου 1530 δραχμές προς 1 ευρώ. Δεδομένου ότι οι συζητήσεις των PSI πάνε από το κακό στο χειρότερο, η αγορές αναμένουν περιοριστική συμφωνία ή ολοκληρωτική έξοδο από το ευρώ. Η υποτίμηση στη δραχμή φαίνεται ότι θα μπορούσε να αγγίξει τα 4.5:1.
Πηγή: zerohedge