Η κρίση καταστρέφει τις θέσεις ανεργίας.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η ανεργία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ υψηλότερη, όπως δείχνει το ιστόγραμμα. Ιδιαίτερα κακή είναι η κατάσταση στην Ισπανία και την Ελλάδα.
Μια ανασκόπηση από το έτος 2007 φαίνεται να προέρχεται από ένα ξέγνοιαστο καιρό. Στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, η ανεργία ήταν στο
οκτώ τοις εκατό, η Ιρλανδία ακόμη σε λιγότερο στο πέντε τοις εκατό. Σε σύγκριση με σήμερα, όλα τότε έτρεχαν καλά για την αγορά εργασίας.

Στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από της κρίση του ευρώ, η ανεργία έχει αυξηθεί σημαντικά. Στην Ελλάδα και την Ισπανία έως και πάνω από 20 τοις εκατό. Στην Ιρλανδία, το ποσοστό εξακολουθεί να είναι περισσότερο από έντεκα τοις εκατό, στη Γαλλία υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό. Μόνο η Γερμανία έχει καταφέρει να μειώσει την ανεργία τα τελευταία χρόνια.

Τώρα φαίνεται μια αμυδρή ελπίδα ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια κρίσιμη καμπή. Στη ζώνη του ευρώ, αναδύεται μια μικρή ανάκαμψη. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία φαίνεται αργά να απελευθερώνονται από την κρίση. Σε αντίθεση με την Ελλάδα και την Ιταλία, όπου η οικονομίες παραμένουν στάσιμες. Στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία επίσης τελευταία η ανεργία μειώθηκε. Στην Ισπανία θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα λίγο ακόμα μέχρι να συμβεί αυτό παρά την ανάκαμψη.

0 σχόλια: