Η συγκρατημένη ανάπτυξη της Ευρωζώνης αποτυγχάνει να ελαττώσει το ποσοστό ανεργίας.

ανεργία
Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε κοντά στο υψηλό το Μάιου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη. Παρά την μέτρια αύξηση, η ύφεση δεν έχει τελειώσει για εκατομμύρια
Ευρωπαίους. Η συγκρατημένη ανάπτυξη της Ευρωζώνης αποτυγχάνει να ελαττώσει το ποσοστό ανεργίας.

Το ποσοστό ανεργίας στα 18 κράτη της Ευρωζώνης το Μάιο ήταν 11,6 τοις εκατό, αμετάβλητο σε σχέση με τον αναθεωρημένο ποσοστό για το μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το ποσοστό για τον Απρίλιο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο 11,7 τοις εκατό. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν το ποσοστό τον Μάιο για να είναι και πάλι 11,7 τοις εκατό.

"Τα σημερινά στοιχεία για την αγορά εργασίας υπογραμμίζουν τον πολύ δειλό ρυθμό ανάκαμψης στη ζώνη του ευρώ," είπε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Tom Rogers, ένας οικονομολόγος ο οποίος συμβουλεύει την εταιρεία συμβούλων Ernst & Young. Ο ίδιος είπε ότι «αναμένεται το ποσοστό ανεργίας να είναι πάνω από 11 τοις εκατό και να παραμείνει μέχρι το 2016».

Για όλες τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό ανεργίας το Μάιο ήταν στο 10,3 τοις εκατό, μειωμένο ελαφρά από το αναθεωρημένο 10,4 τοις εκατό τον Απρίλιο, δηλαδή 25,2 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν χωρίς εργασία τον Μάιο. Από αυτούς τα 18,6 εκατ. ήταν στη ζώνη του ευρώ.

Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ έχει μειωθεί από την κορύφωσή του το τελευταίο χρόνο στο 12 τοις εκατό, αλλά παραμένει πάνω από το ποσοστό του που ήταν πριν από την οικονομική κρίση του 2008 δηλαδή μικρότερο του 8 τοις εκατό. Η ανάπτυξη παραμένει αργή ή ανύπαρκτη σε μεγάλο μέρος της ζώνης του ευρώ και οι εταιρείες δεν είναι πρόθυμες να προσλάβουν κόσμο. 

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η μαζική ανεργία θα προκαλέσει μακροπρόθεσμες βλάβες και θα υπερβαίνει το άμεσο ανθρώπινο κόστος.

«Αν είστε έξω από την εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε οι ικανότητές σας θα γίνουν άνευ αντικειμένου», δήλωσε σε συνέδριο στο Παρίσι την Τρίτη ο Moritz Kraemer, διευθύνων σύμβουλος και υπεύθυνος αξιολόγησης και επικεφαλής για τις αξιολογήσεις κρατών της Standard & Poors, προσθέτοντας ότι «οι εργαζόμενοι απογοητεύονται και θεωρούν ότι είναι πιο δύσκολο να επιστρέψουν στην εργασία».

«Αυτό είναι άσχημο νέο για τις ευρωπαϊκές οικονομίες», είπε, «επειδή η περιοχή, η οποία αντιμετωπίζει ένα δημογραφικό πρόβλημα από την γήρανση του συνόλου των πολιτών της, χρειάζεται να κρατήσει τους ανθρώπους που εργάζονται, για να χρηματοδοτήσουν το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας».

«Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό όπου οι νέοι είναι οι ενδιαφερόμενοι», πρόσθεσε ο κ. Kraemer. «Αν έχετε την ανεργία των νέων στο 50 τοις εκατό, όπως υπάρχουν σε ορισμένες χώρες, αυτοί είναι όμως οι άνθρωποι που χρειαζόμαστε για να πληρώσουν τις συντάξεις μας.» 

Συνεχίζονται οι τεράστιες ανισότητες μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ. Υπάρχει σχεδόν πλήρης απασχόληση στην Αυστρία, με 4,7 τοις εκατό ποσοστό ανεργίας, και η Γερμανία, με 5,1 τοις εκατό. Ωστόσο, η ανεργία στην Ισπανία παρέμεινε αμετάβλητη στο 25,1 τοις εκατό το Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, παρά τα σημάδια βελτίωσης της ισπανικής οικονομίας. 

Στην Ιταλία, η ανεργία αυξήθηκε σε 12,6 τοις εκατό το Μάιο από 12,5 τοις εκατό τον Απρίλιο. 

Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ, με την ανεργία στο 26,8 τοις εκατό το Μάρτιο, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αναφέρθηκαν.

0 σχόλια: